Gutane er framleis litt betre enn jentene i rekning, både på barneskulen og ungdomsskulen, ifølgje resultata frå dei nasjonale prøvene i år.

NPK-NTB
NPK-NTB

Forskjellane er likevel små, viser analysen til Utdanningsdirektoratet.

Elevar i Oslo og Akershus presterer betre enn det nasjonale nivået på 5. trinn, mens elevar i Oslo og Akershus, Rogaland og Sogn og Fjordane utmerkjer seg på 8. trinn.

Analysen tek også føre seg kva fylke som har størst spreiing i resultat på skulenivå. For 5. trinn er det Sogn og Fjordane, og dei tre nordlegaste fylka som har størst variasjon. Fylka i nord har også størst spreiing mellom skulane på 8. trinn. Østfold og Vestfold utmerkjer seg med liten variasjon i resultata til skulane.

Elevane målast på meistringsnivå, der 1 er det lågaste og 5 det høgste. Oslo har færrast på det lågaste nivået på 5. trinn (19 prosent), mens Finnmark (34 prosent) ligg i andre enden av skalaen.

Rundt 180.000 elevar gjennomførte mellom veke 42 og 45 i år dei nasjonale prøvene i rekning. I tillegg har det vore nasjonale prøver i lesing og engelsk. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.40

LES OGSÅ

ANNONSE