Ventetida er over. No kan du endeleg spela Wordfeud på nynorsk.

mm

Som Framtida.no kunne melda for nokre veker sidan, ville ordleikspelet Wordfeud endeleg få ei nynorsk ordliste i haust. No i helga blei denne klar.

Wordfeud er utvikla som ein app for smarttelefonar, og er lasta ned kring 18 millionar gonger.

LES OGSÅ: Knuser alle i Wordfeud

– Ikkje berre ei symbolsak
– Det er svært gledeleg at nynorskutgåva endeleg er på plass. Nynorsk kan og bør brukast på alle område, og nynorskutgåva av Wordfeud markerer at nynorsken er i ferd med å innta eit nytt domene, seier Vebjørn Sture, leiar i Norsk målungdom til Framtida.no.

– Dette er ikkje berre ei viktig symbolsak, det er også ei heilt handfast utviding av det språklege spelerommet for nynorskbrukarar. No kan også me få boltra og leika oss i mobilverda på vårt eige mål, seier Sture og held fram:

– Nynorskutgåva av Wordfeud opnar nye moglegheiter i undervisninga. Eg har prata med fleire lærarar som meiner nynorsk-Wordfeud kan verta eit godt verktøy for å trena ordtilfanget på ein artig og underhaldande måte.

LES OGSÅ: Kaizers Orchestra lanserer virus-app

Vedtak i kommunestyre
I mars sendte ordføraren i Eid kommune og leiaren av Eid Målungdom brev til Landssamanslutninga av nynorskkommunar med oppmoding om at ein jobba for dette. Kommunestyret i Luster vedtok denne uttalen om Wordfeud:

”Kommunestyret meiner dette vil vera eit synleg, konkret og effektiv tiltak for å gjera nynorsk til eit meir tilgjengeleg bruksspråk for ungdom over heile landet”.

I tillegg har både Noregs Mållag og Norsk målungdom etterlyst dette.

– Eg har registrert at det har vore mange som har etterlyst Wordfeud, og me har hatt det på lista vår over ting å gjera i lang tid, sa Wordfeud-gründeren Håkon Bertheussen til Framtida.no 21. august.

– Saka viser at det nyttar å vera sta og kjempa for det ein vil ha. Eg vil takka alle som har vore med på å etterspørja nynorsk-Wordfeud, og eg vil takka spelskaparen Håkon Bertheussen for å ha vore lydhøyr for innspela som har kome. Vonleg og truleg vil fleire fylgja etter, no som vegen er brøytt, seier Vebjørn Sture i Målungdommen.

LES OGSÅ: Laga app mot eksamensangst

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.39

LES OGSÅ

ANNONSE