Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) bruker 2,7 millionar kroner på fremjing av lokal mat, som ein del av hundreårsjubileet sitt.

NPK-NTB
NPK-NTB

– Utvikling av lokalmat kan gi auka inntektsmoglegheiter, auka nyskaping, auka framtidstru og stoltheit knytt til matproduksjon som yrkesval. Lokalmat bidreg til lokalt kulturliv og til å halde ved like og fornye tradisjonar og utvikle nye produkt med høg kvalitet, seier leiar i NBS, Merete Furuberg.

Småbrukarlaget skal byggje opp eit nettverk av det dei kallar mat-inspiratorar, produsentar som skal drillast i produktutvikling, kommunikasjon, verdival, merkevare- og nettverksbygging.

– Vi trur at vi kan auke rekrutteringa til landbruket og bidra til ei haldningsendring innanfor landbruket om verdien og kvalitetane lokalmatproduksjon gir, seier Furuberg.

NBS fyller 100 år i 2013. Arbeidet med å fremje auka produksjon av lokalmat er ei av fire grunnsøyler i jubileet. Budsjettet på 2,7 millionar kroner er delfinansiert av Innovasjon Noreg. (©NPK)
 

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.37
ANNONSE