Tidlegare statsminister Kjell Magne Bondevik har vore med på å skrive under på eit opprop mot forslag om å fjerne sidemålskarakteren.

NPK
NPK

«Utan eksamen i nynorsk blir grunnlaget teke bort for nynorsken som jamstelt skriftmål og riksspråk.

– Nynorsk er og skal vera jamstelt skriftmål og riksspråk

– Norskfaget skal ikkje gjerast mindre

– Alle skal som no få læra å skriva nynorsk med eigen karakter.»

Slik lyder oppropet, som også tidlegare Telenor-direktør Tormod Hermansen og tidlegare redaktør Thor Bjarne Bore har skrive under saman med bokmålsforfattarar som Kjell Askildsen, Per Petterson, Knut Nærum, Thorvald Steen, Jon Michelet og Vigdis Hjort.

Dei 26 følgjer opp dei sterke reaksjonane som kom frå nynorskhald da Utdanningsdirektoratet i januar i eit brev til Kunnskapsdepartementet foreslo å tone ned sidemålsundervisninga i den nye læreplanen for norskfaget. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) stilte seg open for framlegget om å ha berre éin karakter i norsk og å fjerne skriftleg sidemålseksamen i ungdomsskulen.

Utdanningsdirektoratet skal vere ferdig med framlegget til ny læreplan til hausten.

Underskrivarane meiner at det er slutt på jamstillinga av nynorsk som offisielt skriftmål i Noreg viss den skriftlege nynorsken blir borte i skulen.

– Utdanningsdirektoratet og statsråden kan ikkje ha fått med seg den statsrettslege stillinga nynorsken har som offisielt skriftmål og riksspråk. Nynorsk som sidemål med eigen karakter er innført for å få til og halda ved lag to prinsipielt jamstilte skriftspråk, heiter det i grunngivinga for oppropet.

– Eit direktorat kan ikkje gjera slutt på skriftspråkordninga i landet. Det kan berre Stortinget.

Underskrivarane oppmodar alle bokmålsbrukarar til å slutte seg til oppropet, som er stila til Stortinget. (©NPK)

Les òg: Språkrådet hardt ut mot sidemålsframlegg

Underskrivarar

Kjell Magne Bondevik, tidlegare statsminister

Hans Olav Tungesvik, lege , tidlegare leiar Noregs Mållag

Tormod Hermansen, tidlegare Telenor-direktør

Kjetil Aano, prost

Thor Bjarne Bore, tidlegare sjefredaktør

Kine Hellebust, artist

Liv Ingebrigtsen, leiar Nynorsklaget

Oddmund Løkensgard Hoel, tidlegare leiar Noregs Mållag

Magne Heide, lektor vgs.

Askill Voll, sivilarkitekt

Arne Kverneland, ingeniør

Per-Bjørn Pedersen, overingeniør h.v.

Anders M. Andersen, førsteamanuensis

Fredrik Sele, student

Jan Erik Vold, forfattar

Kjell Askildsen, forfattar

Per Petterson, forfattar

Jon Fosse, forfattar

Edvard Hoem, forfattar

Thorvald Steen, forfattar

Agnes Ravatn, forfattar

Knut Nærum, forfattar

Jon Michelet, forfattar

Hans Herbjørnsrud, forfattar

Vigdis Hjorth, forfattar

Tor Obrestad, forfattar

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.36
ANNONSE