Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) vil gi pengar til bedrifter som tilset unge som står i fare for å falle utanfor arbeidsmarknaden.

NPK-NTB
NPK-NTB

Dei som fell utanfor på vegen frå attføring til vanleg arbeid, skal få hjelp til å komme inn i det ordinære arbeidslivet så fort som råd.

Bjurstrøm set i gang eit forsøk der 500 unge i første omgang skal få «arbeidsavklaringspengar». Pengane blir delte i tre. Arbeidsgivarar som vil tilsetje dei unge, får ein tredel. Dei unge sjølve får ein tredel, som skal vise at det lønner seg å gå ut i jobb, og den siste tredelen av pengane skal brukast til tilrettelegging og oppfølging.

– No blir utfordringa å mobilisere bedriftene. Eg har alt snakka med NHO, og dei er positive, seier Bjurstrøm til Aftenposten.

Bjurstrøm foreslår å innføre forsøket alt i det reviderte nasjonalbudsjettet, som kjem i mai. Ho meiner at all erfaring viser at den beste hjelpa støttemottakarane kan få, er å komme inn i det ordinære arbeidslivet. Utfordringa blir derfor å leggje til rette for at bedriftene kan ta ansvaret og tilsetje unge som slit.

Dei som får jobb, skal vere mellombels tilsette i inntil tre år, slik at føretaket ikkje må binde seg. På lengre sikt er Bjurstrøms mål at dei unge blir tilsette fast. (©NPK)

Les òg: Fryktar tapt generasjon

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.36

LES OGSÅ

Kommentarar

ANNONSE