Her finn du omsetjingar av ord frå høgskule- og universitetsverda!

mm

Dette er ei ny ordliste med 2000 og engelsk-nynorsk/nynorsk-engelsk administrative termer fra universitets- og høgskulesektoren, melder Språkrådet.

Termbasen omset frå bokmål/nynorsk til britisk engelsk og omvendt.

Basen inneheld setningar i enkle anførselsteikn som syner kva ord som er brukt, og har mange brukarvenlege funksjonar. Det er òg det er lurt å lese søketipsa.

Basen er open for alle, men eigedomsretten ligg hjå Universitets- og høgskulerådet (UHR). UHR har ansvar for termbasen som er utarbeidd av ei arbeidsgruppe for engelsk administrativ terminologi, sett ned av UHR.

Språkrådet har vore med på å lage den nynorske versjonen.

Og for deg som lurer på kva alumni er: det er ei samling tidlegare studentar.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.33

LES OGSÅ

ANNONSE