Slik vil ungdomspartia kutta utsleppa

Ungdomspartia pressar moderpartia med eit klimaforlik som vil kutta utsleppa med 40 prosent innan 2020.

Svein Olav B. Langåker
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Utfordrar moder- partia med forlik

Dei vil elektrifisere sokkelen, byrja på høgfartsbaner innan tre år og ha ei høgare CO2-avgift. Unge Høgre, Unge Venstre, AUF, Senterungdommen, Raud Ungdom, Sosialistisk Ungdom og Kristeleg Folkepartis ungdom har blitt samde om ei rekkje tiltak som dei håpar vil bli tatt med i klimameldinga til regjeringa som kjem til våren.

– Me vil at regjeringa tek med desse innspela i det vidare arbeidet med klimameldinga. Her er vi samde om at ambisjonane i Noreg må opp, og så håpar me å finna att desse forslaga i klimameldinga til regjeringa, sa nyvald leiar i Natur og Ungdom, Silje Lundberg, då ho overleverte ungdommens klimaforlik til miljøvernminister Erik Solheim (SV) i dag, ifølgje NTB.

Etter fleire utsettingar på grunn av usemje i regjeringa skal Solheim i vår leggje fram klimameldinga som skal stake ut den framtidige kursen for klimapolitikken i Noreg. Etter behandlinga av meldinga meiner ungdomspartia at også moderpartia må bli samde om eit nytt klimaforlik.

– Global oppvarming er for viktig til å bli utsett for politisk taktikkeri. Kan ungdomspartia bli samde, må òg moderpartia våre klara det. Me har ikkje råd til å venta lenger, seier Sveinung Rotevatn, leiar i Unge Venstre.

QUIZ: Klarar du den store klimaquizen vår?

– Ikkje råd til å venta lenger
– Ungdommens klimaforlik set ambisiøse mål om at Norge skal redusera utsleppa med 40 prosent innan 2020. Elektrifisering av nye oljefelt og gamle felt som har lang levetid, økt CO2-avgift på sokkelen og eit industrifond for å sikra omstilling og ny grøn industrireising er konkrete og tydelege tiltak som også moderpartiene bør gjera til sin politikk, seier leiar i Sosialistisk Ungdom, Olav Magnus Linge.

Spire, Changemaker, Norsk Medisinstudenters forenings klimautvalg og Natur og Ungdom støttar også ungdommens klimaforlik, i tillegg til ungdomspartia frå Raud Ungdom til Unge Høgre.

LES OGSÅ: – Livsfarleg kvileskjer for klimaet

Faktaboks

Ungdommens klimaforlik foreslår blant anna:

– Den første strekninga med høgfartsbane skal vere klar til utbygging innan 2014
– Påbod om at alle nye felt på norsk sokkel skal elektrifiserast
– Følgja den opphavlege planen for reinsing av gasskraftverket på Mongstad
– Fase ut oljefyring i alle offentlege bygg innan 2015 
– Reinsa gasskraftverket på Kårstø snarast mogleg, med mål om å samstundes elektrifisera gassterminalen på Kårstø
– Det må innførast fordelsbeskatning på arbeidsgjevarbetalt parkeringsplass 
– Fordelsbeskatninga på arbeidsgjevarbetalt månadskort må fjernast

Lenkje til heile Ungdommens klimaforlik på Unge Venstre sine sider