IBM har laga fem spådommar om teknologiske nyvinningar dei neste fem åra.

mm

Her er dei fem dei trur vil finne stad innan fem år er omme:

Energi: Menneskekraft

Alt som rører seg kan skape energi. Alle rørsler du utfører, og dei du har ikring deg, vil bli nytta til å gje kraft til alt frå huset ditt til byen din. Dette blir allereie testa av IBM i Irland. Ein liten mekanisme som du har på deg eller festar til sykkelen din når du syklar, til dømes, vil samle energien du skaper.

Aldri fleire passord

Stemmen din eller augeskanning vil kunne verifisere dei fleste passord, om du ønsker deg dette.

Tankelesing

IBM forskar på korleis du kan sette hjernen din i samband med gjenstandar, som datamaskin eller telefon, så du kun treng å tenke for å få ting til å hende. Dette vil òg kunne hjelpe oss med å rehabilitere oss fysisk og til å forstå meir av ulike mentale forstyrringar som autisme.

Det digitale skiljet vil forsvinne

Mobile gjenstandar vil redusere mangelen på tilgang på informasjon i fattige område. Veksande samfunn vil bruke mobil teknologi til å gje tilgang på essensiell informasjon, til dømes helsetenester og mobilhandel. Lagra meldinger kan bli sende for å raskt informere om ver og anna hjelp til folk som bur fjernt frå moderne sivilisasjon eller er analfabetar og ikkje har hatt noko slags tilgang på slik informasjon tidlegare.

Søppelpost vil bli prioritert post

IBM utviklar teknologi som analyserer seg fram til informasjonen du vil ha. Du kan få reservert av billettar til konsert med favorittbandet ditt når kalenderen din syner at du har tid, eller få laga alternative reiseruter når det kan bli dårleg vêr på vegen der du skal reise.

Les meir på forskingsbloggen til IBM her.

LES OGSÅ: Kunsten intelligens

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.33
ANNONSE