Vårt vesle bidrag til integreringsarbeidet.

mm

Sjølvaste Arbeidarpartiets integreringsutval, leia av sjølvaste Jonas Gahr Støre, har lagt fram sitt integreringspolitiske dokument, og går mellom anna inn for utgreiing av forbod mot søskenbarnekteskap, kontroll og dialog med religiøse samfunn, og testing av kunnskapar om norsk språk og samfunn. Men korleis testar ein eigentlig kunnskapar om norsk språk og samfunn? Her er eit forslag. Ta testen:

Kjenner du igjen ei setning frå Jonas Gahr Støre når du ser ei?

Under står ei rekke setningar. Nokre av dei er henta frå Støre-utvalets dokument. Andre er oppdikta. Klarer du å kjenne att Støre-setningane, har du forstått det meste om korleis det norske samfunnet og det norske språket fungerer. Svara og resultat til slutt. Lykke til!

TEST: Kva setningar er henta frå Støre-utvalets integreringsdokument?

Oppgåve 1 (lett).
a) Majoritet og minoritet i dialog for samhold i et integrert Norge

b) Integrering for samhold i et mer mangfoldig Norge

c) Samintegrering for dialogbasert mangfoldsdialog i et integrert samholds-Norge

d) Du og jeg og vi to seilte i en tresko ut på eventyr

Oppgåve 2 (middels lett)
a) En hovedoppgave for politikken er å sikre at alle har muligheter til å påvirke sine egne liv og samfunnet de er en del av

b) En hovedoppgave for politikken er å sikre at samfunnet gir trygghet, ansvar, rettigheter og utviklingsmuligheter for alle

c) En hovedoppgave for politikken er å sørge for at alle har det bra.

Oppgåve 3 (middels lett)
a) Integrering starter i lokalsamfunnene

b) Kommunene er grunnmuren og inngangsporten til det mangfoldige Norge

c) Alle bor i en kommune

Oppgåve 4 (småvrien)
a) Det er menneskene som er Norges fremtid

b) Norge er aldri bedre en summen av sine innbyggere

c) Hver enkelts bidrag har betydning for at vi som samfunn skal lykkes

Oppgåve 5 (småvrien)
a) Som enkeltmennesker utvikles vi i små og store fellesskap

b) Alle mennesker er deler av større fellesskap

c) Lykkes enkeltmenneskene og fellesskapene, lykkes samfunnet

Oppgåve 6 (småvrien, på grensa til direkte vanskelig)
a) Et samfunn er alltid i forandring

b) Det er menneskene i samfunnet som i fellesskap fører samfunnet videre

c) Summen av enkeltmenneskenes forventninger og drømmer er det som utgjør levende samfunn i utvikling mot en bedre fremtid for alle samfunnets borgere og for samfunnet som helhet.

Oppgåve 7 (passelig vanskelig)
a) Norge er mangfoldig

b) Norge er mulighetenes samfunn

c) God helse er en forutsetning for gode liv

Oppgåve 8 (lett)
a) Arbeiderpartiet ønsker at alle som bor lovlig i Norge skal være en del av det norske samfunnet

b) Arbeiderpartiet mener at alle som regnes som norske borgere, har rett til å bli behandlet som norske borgere

c) Alle norske borgere har de samme rettighetene og pliktene

Svar: Oppgåve 1: b. Oppgåve 2: b. Oppgåve 3: c. Oppgåve 4: Alle. Oppgåve 5: a og c. Oppgåve 6: Ingen (Sjølv ikkje Støre kan få med alt). Oppgåve 7: Alle. Oppgåve 8: a

0-6 poeng: Du kan nok til å bli statsborgar, men kan sjå langt etter den karrieren i Arbeidarpartiet.

7-11 poeng: Du kan nok til å bli statssekretær.

12 poeng: Du er Jonas Gahr Støre. Lykke til med det.

Denne artikkelen stod først på trykk i Dagsavisen 12. februar.

Enno meir sugen på quiz? Ta innvandringsquizen til Framtida.no!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.29

LES OGSÅ

ANNONSE