Framsida Tema Velferd

Tema: Velferd

Kva skal eg svare når andre spør kva eg driv med?

Om ein går på skule, jobbar eller deltek på fritidsaktivitetar – eller når ein ikkje greier nokon av delane. Svarar ein «Eg gjer ingenting...

To av tre meiner velferdsytingar bør bli meir målretta

– Det viser at folk er einige i vår sosialpolitikk, seier Høgres Stefan Heggelund til Klassekampen. Velferdsbarometeret er ei undersøking utført av Kantar TNS på...

Aktivitetsplikt kan gi mindre kriminalitet

Forskar Simen Markussen og kollegaene hans ved Frischsenteret samanlikna utviklinga av kriminalitet og skulegang blant gutar mellom 18 og 21 år i kommunar med...

Her er verdas «snillaste» land

Kvifor eksisterer eigentleg nasjonar? Skal dei først og fremst tene interessene til sine eigne, eller skal målet vere ei meir rettferdig og berekraftig verd...

Løft blikket!

Langsiktigheit og berekraft er ofte to sider av same sak. I dagleg arbeid er vi ofte for flinke til å tenkje på dei løysingane...
ANNONSE

MEIR OM KrFU

MEST LESE