ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Tigging

Tema: Tigging

Desse er mest skeptiske

Norstat har gjennomført undersøkinga som syner at verken utdanning, alder eller kjønn er avgjerande for kven som vil ha eit forbod mot tigging her...

Hardt ut mot tiggeforslag

Forslaget til regjeringa om å la kommunane bestemme sjølv får gjennomgå i politiets høyringssvar. Fem politidistrikt har kome med kommentarar til høyringa – Asker og...

Opnar for forbod

Støttepartia Kristeleg Folkeparti og Venstre går imot, men regjeringa går inn for kommunale tiggeforbod i eit høyringsbrev som vart sendt i førre veke, melder...

Ingen «tiggarinvasjon»

Tal frå Frelsesarmeen tyder på at den varsla tiggerstormen i hovudstaden ikkje ser ut til å bli noko av. Det er truleg færre romfolk...

Desse knip mest på lommeboka

Folk flest gir ikkje pengar til tiggarar, viser ei undersøking som Norstat har laga for NRK. Telemarkingane gir mest, mens dei som bur i...

Hjelper romfolk – i Romania

Kirkens Nødhjelp trur mange ville valt å bli heime framfor å reisa utanlands. Dette vil vera særleg viktig for barna, som treng stabilitet, skulegang...

EØS-pengar går til miljø, ikkje fattige

Størstedelen av EØs-midlane går til miljøprosjekt, skriv Vårt Land. No krev opposisjonen sterkare styring av EØS-midlane. – Ein større del av potten bør gå til...

Are Kalvø: Det vi står for

  Vi kan ikkje ha det sånn. Ikkje kvar einaste vår. Vi vil ha fred, vi vil ha hygge. Vi vil gjerne fryse rundt kafeborda...

– Vi bør ikkje gje til tiggarar

Noreg førebur seg på eit storinntrykk av romfolk. I fjor var det om lag to tusen romfolk berre i Oslo. I år blir det...

Å kle av eit menneske

Heldigvis er det vanskeleg for dei fleste av oss å påføra andre smerte med vitande og vilje (her må ein gjera unnatak for tannlegane)....
ANNONSE

MEIR OM overgrep

MEST LESE