ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språkpolitikk

Tema: språkpolitikk

Usemje om sidemålskarakter i Unge Venstre

I skulekapittelet av Unge Venstre sitt program er det denne formuleringa som no er oppe til debatt, før helgas landsmøte: «Unge Venstre mener at hoved-...

Noregs Mållag stiller krav til regjeringsforhandlingane

– Dette er krava vi vil måle den nye regjeringa på. Mållaget forventar at regjeringa vil styrken nynorsken i skulen og elles i samfunnet,...

Sp foreslår 10 millionar til språkdelt ungdomsskule

Ordninga vil gjera at nynorskelevar får rett til å gå i eigen nynorskklasse i ungdomsskulen. I dag stansar denne ordninga etter 7. klasse i...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE