ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

Lanserer språkpris for barn

Saman med Forskingsrådet lanserer Språkrådet dette skuleåret ein språkpris for barn. Prosjektet blir arrangert som ein del av den årlege konkurransen til Forskingsrådet for barn,...

Har mediespråket endra seg?

Det er lett både å seie og sjå at det har skjedd mykje med språket i media det siste tiåret, men samstundes meiner eg...

Viktig om makta i språket

Språket blir brukt for å setje ord på ting og tankar. Somme måtar å bruke språket på reknar dei fleste av oss som naturlege...

Til ungdommen!

For halvtanna års tid sidan arbeidde eg ein periode som lærar på ein vidaregåande skule i det sørvestlege Noreg (av omsyn til alle involverte...

Apostrofane eller livet

Sjølvsagt er det bra å ha noko eller nokon å hate, reint mentalhygienisk, og då er det jo greitt om ein hatar noko som...

Kvala sduno?

Her i landet er me så heldige å stadig kjenne på at språk ikkje berre er kommunikasjon, i og med at dei siste hundre...

Ord som finst, men ikkje i ordboka

I tilfellet familiegjenforeining finn vi alle orddelane i nynorsken frå før – familie, gjen- og foreining. Derfor bør familiegjenforeining vere eit heilt greitt ord...

Trur du du er noko, eller?

Dette tyder ikkje på at du står ovafor eit menneske som har meteorologi som hobby. Dei fleste vil heller forstå dette som eit venleg...

Du er vidare!

Idol-programma har sikkert gitt nasjonen nokre nye songstjerner, og eg trur også at Idol var det som spreidde seiemåten «NN er vidare». På nrk.no...

Bannskap

Da eg gjekk på ungdomsskulen, hugsar eg at det var det tøft å høre at ein lærar kunne seie ’jævlig’. Samtidig visste vi elevar...
ANNONSE

MEIR OM Banning

MEST LESE