ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Sentralisering

Tema: Sentralisering

«Gi meg ei reform-reform»

Som Sogn og Fjording er eg ein av mange som blir råka av reformene til regjeringa. Om nokre dagar kan eg ikkje lenger seie...

Seks av ti meiner regjeringa bidrar til meir sentralisering

Ei undersøking Sentio har utført på oppdrag frå Klassekampen, viser at 59 prosent er «heilt einig» eller «litt einig» i påstanden om at «dei siste...

Her bur halvparten av alle nordmenn

Kartet under viser kvar halvparten av alle nordmennene bur. Det er henta frå karttenesta til Statistisk sentralbyrå av Stian Skår Ludvigsen, som la det ut...

Statlege stillingar flyttast til storbyar

Arbeiderpartiet-representanten Eirin Sunde har stilt spørsmål til regjeringa om dette er storstilt sentraliseringspolitikk, ifølgje NTB. Så mykje som 86 prosent av statlege stillingar som er...

Kommunalministeren svarar distriktsopprør

Før sommaren sende ei rekkje politiske parti, kommunestyre og eldreråd brev til Statsministerens kontor (SMK) på oppmoding frå kommunestyret i Førde. SMK sende det...
ANNONSE

MEIR OM Distriktspolitikk

MEST LESE