ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema OECD

Tema: OECD

86.000 unge står utanfor både arbeid og utdanning

– Vi er ikkje overraska over rapporten. Han konkluderer med det yrkesfagelevane sjølv ber om. Meir praksis, fleire læreplassar, tettare oppfølging og godt samarbeid...

Svensk utdanningssystem under lupa

Ifølgje OECD ser det ut til at kunnskapsnivået blant unge svenskar er fallende. Dette krev handling, meiner den svenske regjeringa, som no har bede OECD...

– For mange nordmenn vel feil

For eit halvt år sidan kom Organisasjonen for samarbeid og utvikling (OECD) med ei alvorleg bekymringsmelding om det norske kompetansesystemet: For mange i arbeidsfør alder...

PISA: Noreg midt på treet

Det finske skulesystemet har fått mykje skryt og finske elevar kjem best ut i Norden i ein ny PISA-test. Noreg tek andreplassen blant dei...
ANNONSE

MEIR OM norden

MEST LESE