OECD skal granske det svenske utdanningssystemet for å sjå om det gir kompetanse i tråd med kva næringslivet spør etter.

(NPK-NTB-TT):
(NPK-NTB-TT):

Ifølgje OECD ser det ut til at kunnskapsnivået blant unge svenskar er fallende.

Dette krev handling, meiner den svenske regjeringa, som no har bede OECD granske utdanningssystemet for å sjå om det gir den kompetansen som næringslivet spør etter, skriv Dagens Nyheter.

LES OGSÅ: Knusande dom over kvalitetsreform

Granskinga skal sjå på korleis svenske styresmakter «vurderer, føreser og set inn tiltak» i tråd med prognosane frå næringslivet og kompetansebehov.

Sverige er det første OECD-landet som har bede om ein slik studie. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.01
ANNONSE