ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Odda-modellen

Tema: Odda-modellen

Noregs Mållag krev at regjeringa prioriterer nynorskelevane

– Noregs Mållag ventar at det blir løyvd midlar til gode nynorsktiltak på budsjettkonferansen som regjeringa skal halde på Hurdalsjøen frå 19. til 21....

Sp foreslår 10 millionar til språkdelt ungdomsskule

Ordninga vil gjera at nynorskelevar får rett til å gå i eigen nynorskklasse i ungdomsskulen. I dag stansar denne ordninga etter 7. klasse i...

Meiner det hastar å sikre nynorskundervisning i ungdomsskolen

Norsk Målungdom meiner kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner, ikkje har halde det han har lova når han i forslaget til statsbudsjett kunngjer at...

Målpris til elevrådet i Odda

Sidan 1914 har ungdomsskuleelevar i Odda vore inndelt i separate nynorsk- og bokmålsklassar. Ordninga, som vert kalla Odda-modellen, er unik i Noreg. Fleire gongar har ordninga...

Jublar over språkdeling

Rådmannen ønskte å spara to millionar kroner i året på å leggja ned modellen med språkdelte klassar på Odda ungdomsskule. Då kommunestyret torsdag skulle...

Fryktar språksmørje

Som einaste kommune i Noreg har Odda ei ordning med språkdelte klassar på ungdomstrinnet. Men den hundre år gamle særordninga, som har fått namnet...

Forfattarar for Odda-modellen

I hundre år har Odda-elevar gått i språkdelte klassar gjennom både barne- og ungdomsskulen. Ei ordning som har sikra elevar i eit målblanda område...
ANNONSE

MEIR OM bokmål

MEST LESE