ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klimarisiko

Tema: klimarisiko

Auka kunnskap om kommunale klimautfordringar

Me bur alle i ein kommune, og klimatiltaka som blir sett i verk, blir gjort i ein kommune. Derfor jobbar Meteorologisk institutt blant anna...

Dette er det viktigaste Noreg kan gjera i møte med klimarisiko

– Sjølv om verda når måla i Parisavtalen, vil klimaet halda fram å forandra seg i fleire tiår framover. Me må difor førebu oss...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE