ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klimarapport

Tema: klimarapport

Rapport frå FNs klimapanel: – Det skjer mykje, men det går for sakte

Teksten vart først publisert på Instagram, og er sett om og gjengjeven med løyve.  4. april vart tredje delrapport til FNs klimapanel (IPCC) lansert. Eg...

Ny rapport: Over 3 milliardar menneske sårbare for klimaendringar

Medan auga i verda er retta mot krigen som rasar i Ukraina, vart rapporten presentert måndag. Han handlar om konsekvensane av klimaendringane og kva...

– Noreg må få opp farta viss vi skal nå berekraftsmåla innan 2030

Noreg har fleire utfordringar som ikkje har enkle svar viss vi skal nå berekraftsmåla innan 2030. Vi har for høge klimagassutslepp og vi slit med å...

Ny rapport frå Klimapanelet: Klimaendringane går stadig raskare

Omsett og henta med velvilje frå Energi og klima. Den nye spesialrapporten frå FNs klimapanel (IPCC) tar for seg havet og kryosfæren – altså dei delane av verda der...
ANNONSE

MEIR OM klimarapport

MEST LESE