ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Distriktspolitikk

Tema: Distriktspolitikk

– Bygda er det nye Grüner- løkka

Det er eit år sidan Tobias(1), Eva og Karl-Kristian Waatkaar-Kahrs, valde å flytte frå ein bygard på Torshov, og oppover Ottadalen til Vågå. – Vi...

Jakta på ungdomen

Jobben for å få unge folk som studerer til å flytta heim etter sluttført utdanning er prioritet nummer ein for mange utkantkommunar i Noreg....

Færre vil til storbyane

Framleis flyttar fleire til enn frå Oslo-regionen og dei andre storbyregionane. Og det er framleis utflytting frå Nord-Noreg og Vestlandet og innflytting til områda...

Håpar på høgfarts- banen

Guro Stordrange (17) vann skrivekonkurransen ”Tilbake til 2020” med eit innlegg om korleis ho ser for seg framtida i Dalen i Tokke i Telemark....

Knuser myten om heimatt- tenking

Det meiner Svein Arne Skuggen Hoff, Roar Werner Vangsnes og Steinar Fredheim. Torsdag inviterer Distriktssenteret i samarbeid med fylkeskommunen til dialogseminar der rekruttering og kompetansearbeidsplassar...

Må velja mellom buss eller kaos

Dette går fram av ein heilt ny analyse av trafikkveksten fram til 2030, utført av Urbanet Analyse for KS. Ifølgje analysen vil det bli over...

Å halda ungdom i bygda

Når ungdommen er ferdig på vidaregåande, går ofte ferda på ein folkehøgskule, høgskule eller universitet langt borte i frå heimen. Mykje av det ungdommen...

Vil flytta jobbar i staten ut av Oslo

Dette viser ei undersøking av Sentio på oppdrag for avisa Nationen. I distrikta er det heile 75,9 prosent som vil flytta fleire statlege arbeidsplassar...

Distrikta taper i kampen om nyutdanna

Kompetansearbeidsplassutvalet la tidlegare denne månaden fram forslag til regjeringa for korleis ein best mogleg kan spreie kunnskapsintensive arbeidsplassar utover landet. – Vi burde sjå om...

Raudosten berga

 TINEs konsernstyre vedtok i dag å fortsetje produksjonen av Gudbrandsdalsost ved ysteria i Lom og Skjåk og i Ørsta. Dermed vil «osten» rulle ut frå...
ANNONSE

MEIR OM Distriktspolitikk

MEST LESE