ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bent Høie

Tema: Bent Høie

– Redda av Volda sjukehus

Marie (2 år) fekk ein tøff start på livet. To veker før termin kjende Karoline Mo Ryste seg dårleg. Det var 31. oktober 2013....

Fleire tusen i tog for sjukehuset sitt

Forslaget om å leggja ned akuttkirurgien ved sjukehusa i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord set sinna i kok i lokalsamfunna det gjeld. Søndag ettermiddag...

Fem sjukehus kan miste akuttilbod

Det går fram av den nasjonale helse- og sjukehusplanen til regjeringa. Helseminister Bent Høie (H) la fredag fram Nasjonal helse- og sjukehusplan. Eitt av dei mest...

Senterpartiet yppar til helseduell

– Sentraliseringspolitikken til Høie svekkjer den lokale beredskapen. Helsa til folk er like viktig uavhengig av kvar du bur, seier Vedum til NTB. Helseministeren skal...

Vil gjere tobakk kjedeleg

– Tobakk er eit produkt det ikkje finst nokon fornuftige argument for å bruke. Då appellerer produsentane til kultur og identitet for å trekke...

Til kamp mot antibiotikaresistens

– Vi står overfor ein dramatisk situasjon dersom vi ikkje lykkast i å få bukt med antibiotikaresistensen. Det er berre eit tidsspørsmål før antibiotikumet...

Vil redusera ventetida

Føremålet med reforma er å redusere ventetida, auke valfridomen og stimulere dei offentlege sjukehusa til å bli meir effektive, ifølgje regjeringa. LES OGSÅ: Høie: 200...

Éin av fem studentar slit

I Studentanes helse- og trivselsundersøking (SHoT) 2014 kjem det fram at så mange som éin av fem studentar har alvorlege psykiske plager – dobbelt...

Her bryt nesten alle lova

Lettvinte og raske løysingar blir påskjøna – ikkje behandling som verkar. Det meiner professor Willy Tore Mørch som er ein av dei fremste og mest...

Vil utgreia samvitsfridom

Regjeringa og KrF er einige om at fastlegar ikkje lenger skal vise kvinner til abort – og dermed ikkje treng å reservere seg. Til...
ANNONSE

MEIR OM Bent Høie

MEST LESE