ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Barnefattigdom

Tema: barnefattigdom

Røde Kors har kartlagt kvardagen til fattige barn – fryktar sosial krise

Røde Kors har for første gong kartlagt korleis barn og unge opplever det å vekse opp i familiar med svært lite pengar. Barna blir...

«Det er vanskeleg å vera fattig i eit rikt land»

Dette bidraget fekk heider frå juryen i Framtida.no og Magasinett sin skrivekonkurranse om håp for framtida. Hugsar du skamma av å ikkje bli invitert til den...

Berre éin prosent trur fattigdom vert utrydda – men unge utmerkar seg

Innan 2030 skal ingen leve for under 1,9 dollar om dagen, ifølgje FNs berekraftsmål 1. Det tilsvarar kring 16,5 norske kroner. Framleis er det eit...

Nesten 111.000 barn veks opp i fattige familiar

Delen barn i gruppa med vedvarande låge hushaldsinntekter er 11,3 prosent i 2018. Det er ein vekst på 0,6 prosentpoeng frå året før og 5.000 i...

Aukande barnefattigdom i norske kommunar

– Tendensen er at det aukar mest i dei store byane, seier seksjonssjef i Bufdir, Solveig Valseth, til NRK. Blant dei største byane er det Oslo...
ANNONSE

MEIR OM Fattigdom

MEST LESE