Politikk og samfunn

«Gjer 17. mai til ein trygg festdag for alle – dropp sjampanje til frukosten»

Kvart år opplever me at festen blir overskygd av rusa menneske i gatene under barnetoga, skriv leiaren i Juvente.

André Thomassen Haugen
Leiar i Juvente
Publisert

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine eigne meiningar. Innlegget er omsett til nynorsk av redaksjonen.

Tenk på 17. mai: Iskrem som smeltar nedover handa, barnetog med flagg som blafrar, og heile landet i feststemning. Dette er vår dag til å feira fridommen og fellesskapet som definerer oss. Men det er noko som kan leggja ein dempar på denne nasjonale festen, spesielt for dei yngste blant oss.

Fleire droppar alkohol

Visste du at over halvparten av oss meiner at alkohol tek for stor plass på nasjonaldagen? Det kjem i ei ny undersøking frå Av-og-til, og i ei undersøking frå i haust, frå IOGT. Det får oss i Juvente til å tenkja. Alkohol har ein tendens til å snika seg inn og skuggeleggja det som burde vera ein festdag for alle, spesielt barna.

Tenk på dei 90.000 barna som lever i heimar der alkohol allereie tek for mykje plass. For dei kan sjampanjefrukostar og alkoholtung feiring skapa meir angst enn glede.

Fleire og fleire vel å droppa alkoholen når dei feirar med barn. Det er eit kjempesteg i rett retning! Men me kan gjera meir, og fleire kan bidra.

Rusa under barnetoga

Sjampanjefrukostar har vorte ein populær tradisjon for mange vaksne på nasjonaldagen. Dessverre fører denne trenden med seg ein uønskt gjest – alkoholinntaket som kan starta tidleg på dagen. Dette har vist seg å skapa situasjonar som ikkje er optimalt for barn og unge som er meint å stå i fokus.

quote-left

Mange heimar og gater blir prega av rusa menneske allereie frå morgonstunda

quote-right

Mange heimar og gater blir prega av rusa menneske allereie frå morgonstunda, noko som kan forstyrra og til og med øydeleggja opplevinga til barna av dagen.

Kvart år opplever me at festen blir overskygd av rusa menneske i gatene under barnetoga. Alkohol påverkar barns tryggleik og glede under nasjonaldagsfeiringa. Når vaksne endrar åtferd på grunn av alkohol, sjølv om dei vanlegvis er trygge og pålitelege, kan barn og unge kjenna seg utrygge og forvirra.

Dropp sjampagne til frukost

Me, som ungdomsorganisasjon, vil ikkje berre stå og sjå på. Me vil handla. Me vil at 17. mai skal vera trygg og inkluderande for alle.

quote-left

La oss gjera 17. mai til ein trygg og inkluderande fest for alle!

quote-right

Så her er ei oppmoding til alle: La oss gjera 17. mai til ein trygg og inkluderande fest for alle! Me oppmodar derfor sterkt til å revurdera tradisjonen med sjampanjefrukostar, spesielt i omgivnader der barn er til stades.

La oss heller starta dagen med fokus på samhald og inkludering, utan alkohol. Ved å avgrensa alkoholinntaket tidleg på dagen, og ved å vera edrue under barnetoget og i familievennlege soner, tek me eit viktig steg mot ei tryggare og meir barnevennleg feiring.

Me har alle eit høve til å vekkja til live den ekte anda av 17. mai, ein festdag der barna står i fokus, ikkje alkoholen. Bli med oss og gjer dette til ein røyndom.

Ditt val

Det startar med eit val – ditt val. Du kan vera ein rollemodell for oss unge og kommande generasjonar.

La oss fylla gatene med latter, song og dans, ikkje med rus og uro. Gjer nasjonaldagen til ein ekte fest – ein fest der alle, uansett alder, kan delta med eit smil.

Me gler oss til å sjå dykk alle feira dagen på ein god måte – med hjarte og håp, ikkje med flasker og glas.