Måling:

Fleire unge kvinner forlèt venstresida

Høgresida vinn oppslutning blant unge kvinner, ifølgje ei ny måling. Valforskar Johannes Bergh har aldri sett liknande tal.

NPK-NTB
Publisert

Ifølgje undersøkinga Opinion har laga for FriFagbevegelse og Dagsavisen har Høgre og Frp 47 prosent oppslutning blant kvinner mellom 18 og 24. For kvinner mellom 25 og 29 år har partia 38 prosent oppslutning.

Tala er dårleg nytt for Arbeidarpartiet og skil seg vesentleg frå valresultatet i 2023, ifølgje valforskar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforsking.

– I lokalvalet var det først og fremst unge menn som stemde Høgre og Frp, medan unge kvinner svor til Ap og SV. No har desse kvinnene forlate Ap og Sp og søkt seg til Høgre og Frp, seier Bergh til FriFagbevegelse.

– Det er veldig interessant at biletet av ei Høgre-bølgje med kvinner er så klart som no. Eg har ikkje sett nokon liknande tal tidlegare, seier han.

Fpu-leiar Simen Velle er fornøgd med målinga.

– Det har vore spekulasjonar det siste halve året om at eg berre appellerer til unge menn. Derfor er det ekstra herleg og gode nyheiter for oss at det kjem ei så brei og stor måling som stadfestar kva som er sanninga, seier Simen Velle.

AUF-leiar Astrid Hoem kallar på si side tala nedslåande.

Undersøkinga vart gjennomført frå oktober 2023 til april 2024 med 7000 respondentar.

Oppslutninga til partia for alle aldersgrupper er som følgjer: H 26, Ap 19, Frp 14, SV 10, Sp 7, Raudt 5, V 6, KrF 4, MDG 4, Andre 6.