Kripos bekymra for auken i drapssaker der drapet er gjort av partnar

Kripos er bekymra for at dei ser ein auke i andelen drap som er gjort av tidlegare eller noverande kjærast.

NPK-NTB
Publisert

2023 er det verste drapsåret Noreg har lagt bak seg på over ti år, ifølgje den nasjonale drapsoversikta som Kripos publiserte onsdag.

Oversikta viser at det er registrert 35 drapssaker med 38 offer i fjor. Det er ti offer meir enn gjennomsnittet dei siste ti åra, skriv VG

Leiar Sigurd Andreas Moe for valdsseksjonen i Kripos påpeikar at talet på drap er veldig lågt samanlikna med andre land.

– Kripos er likevel bekymra over at talet på drap dei siste par åra har auka, og spesielt er vi bekymra over at vi ser ein så markant auke i andelen drap som blir gjort av noverande eller tidlegare kjærast eller partnar, seier Moe til VG.

Vidare seier han at det er for tidleg å seie om vi står overfor ei varig utvikling.

– Uansett er dette eit alvorleg problem som må adresserast breitt i samfunnet. Politiet har ansvaret for førebygging, men også skular, helsevesen, barnevern og så vidare har alle eit ansvar her, seier Moe.