Miljøpartiet har dei minst lojale veljarane

Fire av ti veljarar bytte parti frå kommunevalet i 2019 til 2023. Lågast var lojaliteten til Miljøpartiet Dei Grøne.

NTB-NPK
Publisert

Av veljarane som stemde ved kommunestyrevalet i 2019, bytte fire av ti parti då dei stemde i 2023, viser veljarundersøkinga frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Samanlikna med tidlegare undersøkingar er dette historisk høgt, ifølgje SSB.

Det var Senterpartiet og dei partia som vanlegvis gjer det godt blant unge veljarar som hadde lågast veljarlojalitet frå 2019 til 2023: MDG, Venstre, SV og Raudt. Blant dei er det MDG som har lågast veljarlojalitet, med 26 prosent.

Høgre drog flest av veljarane sine med seg frå 2019 til 2023, viser undersøkinga, med 63 prosent.

Kristeleg Folkeparti og Arbeidarpartiet ligg på høvesvis 62 og 56 prosent, medan Framstegspartiet har 49 prosent.

Fire av ti av dei som stemte i kommunestyrevalet i 2019, bytte parti då dei skulle stemme igjen i 2023. Arkivfoto: Morten Holm / NTB / NPK

Kollasj av alle ungdomspartileiarane. Bakgrunnsfoto: Novemberfilm/Motlys