Klimaministeren meiner det ikkje er nødvendig med ein plan for sluttfasen til olja

Det bør leggjast ein plan for sluttfasen til oljenæringa, meiner klimautvalet. Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) seier det ikkje er nødvendig.

NPK-NTB-Are Føli og Amalie Vadla, Åshild Slåen
Publisert

Fredag 27. oktober kom Klimatuvalet 2050 med ei utgreiing av den norske klimapolitikken fram mot 2050. Utgreiinga tilrår å stanse all oljeleiting.

E24 har intervjua Eriksen om den nye rapporten frå utvalet, som tilrår full stans i oljeleitinga inntil ein sluttfaseplan er laga.

Eriksen meiner norsk politikk allereie er veldig tydeleg på at olje og gass er noko som gradvis skal fasast ut.

– Og at det som skal vere igjen dei neste tiåra må ha så låge utslepp som mogleg. Vi må lage gode, konkrete strategiar for å bidra til å leggje godt til rette for det, seier det nyet klimaministeren.

Ventar kraftig fall

Eriksen seier det er venta at norsk olje- og gassproduksjon vil falle kraftig fram mot 2050. Derfor meiner han det ikkje trengst ein eigen plan for sluttfasen til oljenæringa.

Miljøpartia på Stortinget er fullstendig usamd i dette. Regjeringas støtteparti, SV, støttar tilrådinga om ein sluttfaseplan.

– Eg forventar at denne rapporten ikkje hamnar i ei allereie overfylt skuffe med klimarapportar, men får konsekvensar. Regjeringa må følgje opp med kraftfulle tiltak som kuttar klimautslepp, seier SV-leiar Kirsti Bergstø til NTB.

– Stryk på første test

MDG-leiar Arild Hermstad kritiserer responsen til klimaministeren på den nye rapporten.

– Den nye klimaministeren vår stryk på sin første test, seier han i ei fråsegn til NTB.

– Å gå inn i framtida utan ein plan for omstilling i den største næringa i landet er å stikke hovudet i oljesanden, legg han til.

Også Venstre-leiar Ola Elvestuen meiner oljeleitinga må stansast, medan Raudt kallar rapporten «eit knusande oppgjer» med klimatiltaka som regjeringa legg mest vekt på.

Den nye rapporten er utarbeidd av Klimautvalget 2050, som vart nedsett av Erna Solbergs regjering i 2021. Arbeidet har vore leidd av siviløkonom Martin Skancke.

Spire: – Eit vasskilje for all norsk politikk

– Dette må bli eit vasskilje for all norsk politikk. Første steg for regjeringa no må vere å ta det nødvendige vegvalet mot ei fossilfri framtid ved å stanse all leiting etter olje og gass, seier Spire-leiar Elise Åsnes i ei pressemelding.

Ho er glad for at utvalet er kritisk til uendeleg økonomisk vekst, utan å ta omsyn til klima. No håpar ho regjeringa tek til seg innhaldet i utgreiinga.

– Tida er ute for feige, falske og fossile klimatiltak. Vi forventar klimatiltak som monnar.

– Heilt usamde

Aps regjeringspartnar – Senterpartiet – er kritisk til tilrådingane frå utvalet.

– Vi skal ha med oss folk og omstille næringane våre gjennom utvikling, ikkje nedlegging. Då må vi ha ei jordnær tilnærming som varetek sosial og geografisk fordeling, seier klimapolitisk talsperson Gro-Anita Mykjåland til NTB.

Også Framstegspartiet er negativ til ønsket om ein sluttplan for olja.

– Vi er heilt usamde med konklusjonen frå utvalet vedrørande utfasing av norsk oljeproduksjon. Vi må ha auka produksjon av olje og gass på norsk sokkel, ikkje mindre, seier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) til NTB.

Halleland viser til den geopolitiske situasjonen og meiner han krev at Noreg held oppe sikker og stabil produksjon av olje og gass.