Rektorar og elevar i Oslo vil flytte russetida

Åshild Slåen
Publisert

Det var VG som fyrst omtalte saka.

Osloskolen har gjennomført ei undersøking blant elevar og rektorar som viser at fleirtalet ynskjer å flytte russetida til etter eksamen. Undersøkinga vart sendt ut i juni og 1900 personar har svart.

– Elevane våre fortener ei avgangsmarkering etter 13 års skulegang, men feiringa treng ikkje å føregå midt i eksamensperioden, seier Marte Gerhardsen, direktør i Osloskulen, til VG.

Ingen av rektorane som har svart ynskjer å halde på russetida i april og mai. Fleirtalet av elevane er også for å flytte feiringa.

Gerhardsen seier det stadfestar det dei allereie visste, og at dei arbeidar for å få til ei inkluderande markering som alle kan vere med på.


Fem personar i russedrakt.

Frå ei russefeiring i rundkøyringa på Sagene i Oslo i 2020.
Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK