Regjeringa løyver millionar til ungdomsfiskeprosjekt

Nynorsk Pressekontor
Publisert

Det var eigentleg løyvd 2 millionar kroner til tilskotsordninga til kommunale prosjekt i 2023. 20 kommunar har søkt om å få ein del av summen. Dei har alle søkt etter makssummen på 200 000 kroner.

– Det er gledeleg at så mange kommunar ønsker å legge til rette for å gi ungdom sommarjobb som fiskar. For at alle kommunane skal ha moglegheit til å gjennomføre prosjekta er det viktig at tilskotet ikkje blir redusert for mykje, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Fiskeriministeren med sjø i bakgrunnen.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: NTB / NPK

Ein million meir

I revidert statsbudsjett som blir lagt fram 11. mai kjem det fram eit forslag om auke løyve med ein million kroner. Regjeringa løyver då til saman 3 millionar til tilskotsordninga.

Om kommunane som har søkt gjennomfører prosjekta sine og får nok interesserte ungdommar, blir det planlagt for at opp til 288 ungdommar kan få sommarjobb.

– Det er viktig for rekrutteringa til fiskerinæringa at fleire unge jenter og gutar får prøve seg på havet. Gjennom desse kommunale prosjekta får ungdom som ikkje har kontaktar i næringa moglegheit til å prøve seg som fiskarar, seier fiskeri- og havministeren.

Prosjektet går ut på at kommunen leiger båt med fiskeskipper der ungdommane kan jobbe. Kommunane må dokumentere eit godt fagleg opplegg for ungdommane, og i fleire av kommunane er prosjekta gjennomført i samarbeid med næringa og organisasjonar.

I tillegg til støtteordninga for kommunale ungdomsfiskeprosjekt vert også den ordinære ungdomsfiskeordninga for 2023 vidareført.


Isak Dreyer er inne i sin tredje sesong som fiskar. Livet på havet er tydelegvis like god trening som ein får på treningsstudio, for Dreyer kunne nyleg hente heim tittelen Norges tøffeste. Foto: Michael Schult Ulriksen/NRK