Regjeringa løyver millionar til ungdomsfiskeprosjekt

Regjeringa delar ut 3 millionar kronar til kommunale prosjekt som legg til rette for at unge mellom 12 og 25 år kan hauste erfaringar frå fiskaryrket.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det var eigentleg løyvd 2 millionar kroner til tilskotsordninga til kommunale prosjekt i 2023. 20 kommunar har søkt om å få ein del av summen. Dei har alle søkt etter makssummen på 200 000 kroner.

– Det er gledeleg at så mange kommunar ønsker å legge til rette for å gi ungdom sommarjobb som fiskar. For at alle kommunane skal ha moglegheit til å gjennomføre prosjekta er det viktig at tilskotet ikkje blir redusert for mykje, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Fiskeriministeren med sjø i bakgrunnen.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: NTB / NPK

Ein million meir

I revidert statsbudsjett som blir lagt fram 11. mai kjem det fram eit forslag om auke løyve med ein million kroner. Regjeringa løyver då til saman 3 millionar til tilskotsordninga.

Om kommunane som har søkt gjennomfører prosjekta sine og får nok interesserte ungdommar, blir det planlagt for at opp til 288 ungdommar kan få sommarjobb.

– Det er viktig for rekrutteringa til fiskerinæringa at fleire unge jenter og gutar får prøve seg på havet. Gjennom desse kommunale prosjekta får ungdom som ikkje har kontaktar i næringa moglegheit til å prøve seg som fiskarar, seier fiskeri- og havministeren.

Prosjektet går ut på at kommunen leiger båt med fiskeskipper der ungdommane kan jobbe. Kommunane må dokumentere eit godt fagleg opplegg for ungdommane, og i fleire av kommunane er prosjekta gjennomført i samarbeid med næringa og organisasjonar.

I tillegg til støtteordninga for kommunale ungdomsfiskeprosjekt vert også den ordinære ungdomsfiskeordninga for 2023 vidareført.


Isak Dreyer er inne i sin tredje sesong som fiskar. Livet på havet er tydelegvis like god trening som ein får på treningsstudio, for Dreyer kunne nyleg hente heim tittelen Norges tøffeste. Foto: Michael Schult Ulriksen/NRK