«Oskars trippel sjoko» blir marknadsført ulovleg mot barn

Janne Nerheim
Publisert

Denne saka var først publisert i Framtida Junior, søsteravisa til Framtida.no.

Forbrukartilsynet har bedt om at den ulovlege marknadsføringa knytt til Oskar Westerlins sjokoladebollar blir stansa så snart som mogleg.

Det skriv Forbrukartilsynet i ei pressemelding fredag morgon.

Forbrukartilsynet meiner at produktet blir ulovleg marknadsført mot barn fordi marknadsføringa inneheld direkte oppmodingar om å kjøpe bollane.

Influensar Oskar Westerlins bolle har gått viralt i sosiale medium, spesielt blant unge.

– Me tek dette på alvor, og tek til oss kritikken. Me har allereie gjort endringar i marknadsføringa av produktet, skriv Westerlins manager, Vilde Darvik til Godt.no.

Manageren seier at marknadsføringa av bollane no skal gå føre seg i kanalar der dei veit meir om alderen til brukarane.

– Ikkje fritt fram

Forbrukartilsynet meiner å ha sett ein auke av ulovleg marknadsføring som rettar seg mot barn og unge via sosiale medium. Spesielt på TikTok.

– Det er ikkje fritt fram når marknadsføring kan sjåast eller høyrast av barn. Reklamen aukar på sosiale medium, mellom anna på TikTok, som i hovudsak blir nytta av barn og unge, seier direktør i Forbrukartilsynet Trond Rønningen i pressemeldinga.