Ny rapport: Unge er mest uroa for å bli råka av kriser

Andrea Rygg Nøttveit
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Vi ser ei auke i antal som er bekymra for krigshandlingar på norsk jord, forsyningskrise og langvarig straumbrot, seier Elisabeth Aarsæther til VG.

Ho er direktør i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), som i dag lanserte si årlege befolkningsundersøking om eigenberedskapen i norske hushald.

Unge meir uroa

Undersøkinga vart gjennomført av Ipsos blant 1001 deltakarar i veke 50 og 51 i 2022. Svara tydar på at særleg unge er uroa for å verta råka av store kriser.

Uroa for at ein sjølv eller nokon av dei næraste kan bli direkte råka av ei større hending/krise. Del av total som svarar «ganske bekymra» eller «veldig bekymra»:  

TRYKK PÅ BILETET SÅ VERT DET STØRRE.

 

 

Flest uroar seg for cyberåtak, etterfølgt av terror, atomulukke og langvarig straumbrot.

Aarsæther fortel vidare at DSB opplevde at fleire oppsøkte nettstaden sikkerhverdag.no i kjølvatnet av angrepet på Ukraina for eitt år sidan.

– Fleire enn før lagrar mat og vatn. I undersøkinga seier også tre av ti at dei har styrkt sin eigenberedskap dei siste to åra, seier DSB-direktøren til VG.


Les også: Har du alt som trengst i ditt eige beredskapslager?

Foto: DSB