Veit du kva for ei gruppe som er meir utsatt ved bruk av rusmiddel? Er rusmiddel og narkotika det same?
Emilie Hansen

Her har du ein quiz der du kan teste dine kunnskapar om rusmiddel!

Vi i Framtida.no oppmodar ikkje til bruk av rusmiddel.

Resultat:  

Vurdering:  

 

LES OGSÅ

ANNONSE