Førdefjord-aktivistar dømde til høgare bøter

Dei 18 Førdefjord-aktivistane som førre veke måtte møte i retten, er dømde til bøter på 12.000 kroner kvar i tillegg til sakskostnader.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Opphavleg fekk aktivistane bøter på 10.000 kroner kvar, men fleire av dei valde å ikkje godta bøtene og måtte derfor møte i Sogn og Fjordane tingrett.

– Vi visste heile tida at aksjonane kunne resultere i bøter, men det er verd det. Samtidig er bøtenivået kritikkverdig, sidan handlinga blir utført ut av nød, ikkje eit ønske om å bryte lova, seier Sunniva Marie Johansen Haugene i Natur og Ungdom i ei pressemelding.

Demonstrerer mot dumping i fjorden

Bøtene var for å ha hindra anleggsarbeid ved å lenkje seg fast i maskinene. Aksjonistane protesterer mot at selskapet Nordic Mining skal vinne ut titanmineralet rutil frå Engebøfjellet som ligg på nordsida av Førdefjorden i Naustdal i Sunnfjord kommune i Vestland.

Restmassane frå rutilproduksjonen skal deponerast på vel 300 meters djup i Førdefjorden.

I alt vart 84 personar arresterte i samband med aksjonen mot anleggsarbeidet i byrjinga av mai. Fleire av dei som valde å ikkje godta bøtene sine ventar framleis på å bli stemna til rettssak.


Her blir Vilde Aarseth boren vekk frå aksjonen av politiet. Foto: Emil Kvebæk Øvretveit/Natur og Ungdom, CC BY-ND 2.0-lisens