AUF størst i skulevalet – men høgrepartia aukar mest

Svein Olav B. Langåker
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Framstegspartiet går mest fram med 3,7 prosent auke samanlikna med skulevalet i 2017. Venstre og SV går fram med høvesvis 3,2 og 2,7 prosentpoeng samanlikna med 2017.

Arbeidarpartiet er framleis det største partiet, men har gått tilbake med 4,4 prosentpoeng.

Raudt, Høgre og Miljøpartiet Dei Grøne har òg hatt tilbakegang, men i mindre grad. Senterpartiet har ein framgang på 1 prosentpoeng, medan KrF no er nede i 2,0 prosent oppslutning i skulevalet etter ein nedgang frå 3,2 prosent i 2017.

Skuleval. Kjelde: NSD