Har du fått med deg kva som har vore i nyheitsbiletet i veka som gjekk? Test deg sjølv her.
Emilie Hansen, Kristina Kassab Liland, Karine Jonsrud Pedersen
Emilie Hansen, Kristina Kassab Liland, Karine Jonsrud Pedersen

Resultat:  

Vurdering:  


Les også desse sakene frå veka som var!

ANNONSE