UDI og UNE har vedteke å stanse tvangsreturar til Afghanistan fram til 15.september, opplyser dei i ei pressemelding.
NPK-NTB
NPK-NTB

Bakgrunnen for utsetjinga er eskalering i konflikten mellom Taliban og afghanske styresmakter, som medfører forverring av tryggingssituasjonen i landet.

Avgjerda inneber at personar som har fått endeleg vedtak om retur til Afghanistan ikkje har plikt til å forlate Noreg så lenge returstoppen varer.

Det gjeld for personar frå Afghanistan som anten har fått avslag på søknad om vern, har vorte utviste frå Noreg, har fått opphaldsløyvet kalla tilbake eller oppheld seg i Noreg, og har fått avslag på søknaden om opphaldsløyve.

Les også: – Eg var veldig glad i Noreg, og hadde aldri reist frå landet om eg ikkje var tvungen til å gjere dette.

Ei afghansk kvinne står saman med dei to døtrene sine forann eit telt. Dei har flykta frå kampane mellom Taliban og dei afghaniske sikkerheitsstyrkane utafor byen Mazar-e-Sharif, nord i Afghanistan. Foto: Rahmat Gul/ NTB.

 

Oppdatert: onsdag 21. juli 2021 10.50

LES OGSÅ

ANNONSE