Har du tatt sommarferie frå nyheitsbiletet, eller heng du framleis med på kva som skjer i verda?
Birgitte Vågnes Bakken, Bente Kjølledal, Karine Jonsrud Pedersen
Birgitte Vågnes Bakken, Bente Kjølledal, Karine Jonsrud Pedersen

Resultat:  

Vurdering:  

 


Les også desse sakene frå veka som var!

LES OGSÅ

ANNONSE