– Sjå etter gigant-hai i sommar

Nynorsk Pressekontor

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Sidan brugda er eit relativt sjeldan syn, ønskjer forskarane seg meir kunnskap om kvar ho vandrar. Det er derfor viktig at folk melder frå dersom dei ser brugde.

– Då kan vi kartleggje kvar ho vandrar, og kvar ho held til i ulike periodar. Det igjen aukar sjansen for at vi kanskje kan finne brugde vi kan merke, slik at vi kan følgje dei og lære meir om brugda, seier hai-forskar Claudia Junge på nettsidene til Havforskingsinstituttet.

I fjor kom det inn 22 meldingar frå folk som hadde sett brugde, året før kom det inn 43. Flest observasjonar har det vore i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og i Lofoten.

Ufarleg for menneske

Brugda er den største haien i norske farvatn, og kan bli opptil elleve meter lang. Brugda er heilt ufarleg for menneske.

– Brugda er den nest største fisken i verda, men vi veit dessverre altfor lite om denne haiarten, seier Junge.

Brugda blir oftast observert i overflata med eit ope gap på opp mot ein meter. Då filtrerer ho sjøvatn for dyreplankton, som er det brugda har på menyen.


Hjorten er utstyrt med ei erogen sone i panna som dei likar å gnikka på. Foto: Pxhere