Havforskarar vil lære meir om brugda, som er den største haien i norske farvatn. No vil dei ha melding frå folk som ser denne venlege hai-kjempa i sommar.
Nynorsk Pressekontor

Sidan brugda er eit relativt sjeldan syn, ønskjer forskarane seg meir kunnskap om kvar ho vandrar. Det er derfor viktig at folk melder frå dersom dei ser brugde.

– Då kan vi kartleggje kvar ho vandrar, og kvar ho held til i ulike periodar. Det igjen aukar sjansen for at vi kanskje kan finne brugde vi kan merke, slik at vi kan følgje dei og lære meir om brugda, seier hai-forskar Claudia Junge på nettsidene til Havforskingsinstituttet.

I fjor kom det inn 22 meldingar frå folk som hadde sett brugde, året før kom det inn 43. Flest observasjonar har det vore i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og i Lofoten.

Ufarleg for menneske

Brugda er den største haien i norske farvatn, og kan bli opptil elleve meter lang. Brugda er heilt ufarleg for menneske.

– Brugda er den nest største fisken i verda, men vi veit dessverre altfor lite om denne haiarten, seier Junge.

Brugda blir oftast observert i overflata med eit ope gap på opp mot ein meter. Då filtrerer ho sjøvatn for dyreplankton, som er det brugda har på menyen.


Hjorten er utstyrt med ei erogen sone i panna som dei likar å gnikka på. Foto: Pxhere

LES OGSÅ

ANNONSE