Alle fylkesordførarar og fylkesrådsleiarar ber kunnskapsminister Guri Melby (V) om å avlyse munnleg eksamen i vidaregåande skule.
NPK-NTB
NPK-NTB

Fylkesordførarane møtte Melby tysdag ettermiddag.

Berre éin fylkesordførar har ikkje skrive under på eit brev som er sendt til Melby, men Høgres fylkesordførar i Agder, Arne Thomassen, stadfestar overfor VG at han heller ikkje ønskjer at munnleg eksamen blir gjennomført.

Alle opplæringssjefane i fylke landa over er samde om at eksamen må avlysast sidan det blir for krevjande å gjennomføre, opplyser Trøndelag fylkeskommune i ei pressemelding.

Ein risikerer at svært mange elevar som til dømes må i ventekarantene, må ta eksamen på nytt. Det mest rettferdige og føreseielege for elevane som bur spreidd i alle kommunane i landet, ville vore om avgjerda vart teke samla for landet, meiner fylkesordførar Tore O. Sandvik i Trøndelag.

LES OGSÅ: Avlyser munnleg eksamen i Grenland – Oslo vurderer òg avlysing

Skifte i tiltaksnivå, kombinasjonen av digital og fysisk undervisning og oppfølging på avstand, har tært på mange, seier han.

Måndag sa Melby at munnleg eksamen berre kan avlysast viss det er uforsvarleg smittevernmessig å gjennomføre. Manglande undervisning er ikkje nok.

Fleire kommunar har vurdert å avlyse munnleg eksamen, mellom dei Oslo. Men kommunane står ikkje sjølv fritt til å avlyse eksamen.

– Det er berre viss smittevernomsyn tilseier at eksamen kan avlysast, at det kan gjerast. Ein kan ikkje bruke opplæringssituasjonen gjennom året som grunn til å avlyse eksamen, sa Melby måndag. (©NPK)

LES OGSÅ: Elevrådsleiar er uroa for at elevar vil føle seg nøydde til å møte sjuke på eksamen

Leander Fjeldstad, elevrådsleiar ved H20 Hersleb videregående skole. Foto: privat
Oppdatert: onsdag 26. mai 2021 15.22

LES OGSÅ

ANNONSE