Lysmarkeringar over heile Noreg kvelden før klimasøksmålet skal til Høgsterett

Lysmarkeringar er planlagt 40 stader over heile landet tysdag kveld, dagen før Høgsterett startar behandlinga av klimasøksmålet.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Tre generasjonar med klimaaktivistar står bak markeringa gjennom Natur og Ungdom, Greenpeace, Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon.

– I dette klimasøksmålet står unge og gamle saman i kravet om å stanse klimaendringane, og ansvarleggjere dagens politikarar, seier Therese Woie, leiar i Natur og Ungdom i ei pressemelding.

Meiner leiting er grunnlovsstridig

Miljøorganisasjonane meiner at lisensane frå 2016 som opnar for å leite etter olje i Arktis, bryt miljøparagraf 112 i Grunnlova, der det heiter at folk har rett til eit sunt miljø.

Greenpeace Noreg og Natur og Ungdom har saksøkt staten, og etter å ha tapt i tingretten og lagmannsretten, skal saka no blir behandla i Høgsterett frå 4.–12. november.

I søksmålet skuldar dei òg staten for å bryte Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Leiar i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, peikar på korleis gamle og unge står saman i klimasøksmålet, som no skal opp i høgsterett. Dei fører saka saman med Greenpeace og har i tillegg Besteforeldrenes klimaaksjon i ryggen.  Foto: Johanna Hanno/Greenpeace

Lyslenke i Oslo

Det er planlagt markeringar 40 stader i Noreg, og dessutan støttemarkeringar i utlandet. I Oslo skal det dannast ei menneskeleg lyslenke frå Stortinget til Høgsterett.

Lysa blir tent klokka 18.14, ei tilvising til underteikninga av Grunnlova.

– Verda har vorte samde om å stanse oppvarminga over 1,5 grader. Då kan ikkje Noreg tildele oljelisensar for produksjon langt forbi tidspunktet verda må oppnå nullutslepp og langt inn i dei mest verdifulle havområda våre i det sårbare Arktis, seier Woie.

Motparten i søksmålet er staten ved Olje- og energidepartementet. Regjeringsadvokat Fredrik Sejerstad representerer staten.

– Vedtaket vart treft etter grundige faglege, administrative og politiske prosessar, som fullt ut var i tråd med norsk lov og grunnlov, skriv Sejerstad i sluttinnlegget som er levert inn til domstolen.

  • Les også: Klimasøksmålet skal til Høgsterett: – Ein siger vil vere historisk

    Frå venstre: Greenpeace-leiar Frode Pleym, leiar i Naturvernforbundet Silje Lundberg, Aud Nordø frå Greenpeace, Runa Røed frå Greenpeace, Åsa Braut Bache, Lea Justine Nesheim, og Gaute Eiterjord, som er tidlegare leiar av Natur og Ungdom, Halvard Raavand (Greenpeace), Haldis Helle (Natur og Ungdom), Mari Seilskjær (Koalisjonen klimasøksmål Arktis) FOTO: Thor Due/Natur og Ungdom