Stortinget har lansert ein eigen Instagram-konto for unge, Stortinget Ung. Det er eit forsøk på å nå dei unge med informasjon om det norske demokratiet.
NPK-NTB
NPK-NTB

Stortinget tek vanlegvis imot 27.000 besøkjande kvart år, mange av dei skuleklassar som er på omvising. Det har det vorte ein brå stopp på etter at pandemien braut ut.

Stortinget saknar å komunisere med dei unge, fortel stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget

– Når Stortinget ikkje er ope for besøkjande, blir digitalt nærvær endå viktigare, seier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i ei pressemelding.

– Vanlegvis snakkar vi dagleg med unge som kjem på omvising. Det saknar vi. Men no som smittesituasjonen er som han er, er det fint å kunne ha ein tovegsdialog med unge digitalt, seier stortingspresidenten.

Stortinget Ung skal vere ein kanal som engasjerer og skaper interesse for politikk, med innhald som skal opplevast relevant for dei unge.

Profilen vil mellom anna dekkje det som skjer på Stortinget, forklare politiske prosessar og ha faste spalter der følgjarane kan bli betre kjende med representantane på Stortinget.

Dei første to vekene kontoen har eksistert, har Stortinget samla 1.200 følgjarar. 84 prosent av dei er under 34 år.

Joanna Piszizatowska (18) er den einaste i klassen som har brukt sosiale medium til å skriva om politikk i år. Ein ny studie fortel kvifor så få unge skriv om politikk i sosiale medium.
Joanna Piszizatowska og Steffen Tvedt Brekke går òg i politikk og menneskerettar-klassen på Vardafjell videregående i Haugesund. Foto: Svein Olav B. Langåker
Oppdatert: laurdag 17. oktober 2020 11.26

LES OGSÅ

ANNONSE