mm

– Vi vil ha eit norsk som kan stå på eigne bein – med indre reglar som er føreseielege og sitt eige ordtilfang, sa Ole Kristian Grønneng til Framtida.no denne veka.

32-åringen, som er formann i Høgnorskringen, har nokre eigne favorittgloser som han tykkjer gjer seg betre på høgnorsk, og trekkjer fram mellom anna ordet peikeskjerm i staden for touch screenattra for undo og å søkja av i staden for å scanne noko.

Uppnorskingsordlista til Ivar Aasen-sambandet finst der ei lang rekkje høgnorske avløysarord for engelske gloser og låneord. Kor gode er dine høgnorsk-ferdigheiter?

Er du ein gryande målkjennar?

Resultat:  

Vurdering:  

Oppdatert: tysdag 20. oktober 2020 14.44

LES OGSÅ

ANNONSE