Musikkentusiastane støttar Black Lives Matter-demonstrasjonane ved å drukne ut rasisme frå sosiale medium.
mm

I snart to veker har det vore landsomfattande demonstrasjonar i USA. Dei vart utløyste av dødsfallet til den uvæpna afroamerikanaren George Floyd, men tek eit oppgjer med den strukturelle rasismen som pregar landet.

Emneknaggen #BlackLivesMatter har vore hyppig brukt for å vise støtte til saka, men motrøyster tek i bruk konkurrerande emneknaggar som #WhiteLivesMatter, #BlueLivesMatter og #AllLivesMatter.

Men dersom ein scrolla gjennom emneknaggane på tampen av førre veke var innhaldet totalt dominert av noko uventa: K-pop.

Saka har vore omtalt av fleire internasjonale medium, deriblant The Atlantic og Vox.

Trenda på verdsbasis

K-pop er kort for Korean pop. Musikksjangenen har sitt opphav i Sør-Korea, men har dei siste åra fått eit stadig større internasjonalt publikum.

Tallause K-pop-fans verda over tok fullstendig over dei kontroversielle emneknaggane slik at rasistisk innhald drukna i konsertklipp, promobilete og memes.

Paradokset er at fanskaren samstundes sørgja for at #WhiteLivesMatter trenda på verdsbasis, og Twitter kategoriserte emneknaggen som K-pop-innhald.

Spamma politi-app

Det er ikkje berre rasistiske emneknaggar som har vorte flauma over av K-pop-videoar. Politiet i Dallas har òg fått merke mobiliseringsevna til fleire millionar fans.

Søndag 31. mai sende politiet i Dallas ut ei Twitter-melding der dei oppmoda folk til å sende inn videoar av «ulovleg aktivitet» på appen iWatch Dallas.

Mange var uroa for at videoane kunne verte nytta til å identifisere og eventuelt arrestere fredelege demonstrantar, melder The Atlantic.

K-pop-fansen reagerte raskt og sende tallause eigenfilma konsertklipp (sokalla fancams) frå yndlingsbanda sine til appen. Etter få timar kræsja appen, men kor vidt det skuldast pågangen frå K-pop-fans er framleis uvisst.

Også andre politistasjonar vart utsette for den same spamminga:

– Tårer i augene

No vert K-pop-fansen hylla for innsatsen, og fleire påpeiker at dei no set pris på ei gruppe dei tidlegare syntest var irriterande.

Også den Oscar-nominerte filmskaparen Jordan Peele takkar for innsatsen:

Den koreanske journalisten Yim Hyun-su påpeiker at dette ikkje er første gong K-pop-fans er politisk aktive, og meiner (vestleg) media har hatt ein tendens til å fokusere på negative narrativ. No er han glad for at fanskaren får den anerkjenninga han meiner dei fortener.

Mariama Marong deler sine tips til kva du kan lese, sjå, høyre og gjere for å verte ein betre anti-rasist.

LES OGSÅ

ANNONSE