Vest politidistrikt har skrive ut eit førelegg på 20.000 kroner til ein koronasmitta som skal ha brote heimeisolasjonen og drege på fest.
NPK-NTB
NPK-NTB

Vedkomande er stadfesta smitta med Covid-19, og førelegget vart gitt etter at vedkomande braut lovpålagd isolasjon og oppsøkte ein fest natt til søndag.

Politiet har i helga etterforska saka og avhøyrt fleire personar, skriv politidistriktet i ei pressemelding.

Dei vil ikkje opplyse kjønn og alder på personen, eller kvar i politidistriktet det skjedde.

– Personen har vorte orientert om førelegget måndag. Blir ikkje bota betalt, risikerer vedkomande fengsel i 40 dagar. Vi håpar folk skjønar alvoret i situasjonen landet står i og innrettar seg etter gjeldande lover, reglar og retningslinjer, seier påtaleleiar Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt.

Doktor Stephanie Edwards (Jerrika Hinton) på Seattle Grace Hospital i tv-serien Grey’s Anatomy har ikkje bruk for smittevernutstyr, difor donerer serien utstyr til helsevesenet i USA. Foto: ABC
Oppdatert: måndag 23. mars 2020 15.10
ANNONSE