Sju av ti nordmenn gir full tilslutning til at verksemda på norsk sokkel må halde fram, viser ei fersk undersøking gjort på oppdrag av Norsk olje og gass.
NPK-NTB
NPK-NTB

69 prosent svarer at det er viktig å halde oppe olje- og gassindustrien.

17 prosent svarer at det ikkje er viktig, medan 14 prosent svarer at dei ikkje veit.

Det viser undersøkinga som er gjennomført av Kantar på oppdrag frå Norsk olje og gass.

– Viser kor vesentleg industrien er

Knut Thorvaldsen. Foto: Norsk olje og gass

Norsk olje og gass synest det er oppmuntrande at så mange sluttar opp om oljenæringa.

– Det viser at ein ser kva tyding næringa har hatt og har for landet vårt og kor vesentleg industrien er framover òg for å skape nye næringar, seier administrerande direktør Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass.

Kjelde: Ipsos. Foto: Mika Baumeister/Unsplash
Oppdatert: torsdag 5. mars 2020 14.10
ANNONSE