Equinor har gitt beskjed til styresmaktene i Australia om at dei droppar planane om leiteboring i Australbukta utanfor kysten av Sør-Australia.
NPK-NTB
NPK-NTB

Like før jul vart det gitt grønt lys til Equinors miljøplan for oljeboring i Australbukta. Equinor opplyser no at selskapet har gått gjennom leiteporteføljen på nytt.

Equinors landssjef i Australia, Jone Stangeland, Foto: Equinor

– Godkjenninga av miljøplanen for leitebrønnen Stromlo-1 stadfesta at vi er i stand til å gjennomføre sikre operasjonar i Australbukta. Equinor har likevel vedtatt å stoppe planane for boring av leitebrønnen Stromlo-1 sidan moglegheita ikkje er kommersielt konkurransedyktig, seier Equinors landssjef i Australia, Jone Stangeland, i ei pressemelding.

Stangeland opplyser at selskapet skal diskutere vidare med føderale og statlege styresmakter i Australia om avgjerda om å avslutte leiteprogrammet.

Rettssak mot Equinor

I januar tok The Wilderness Society avgjerda frå det australske petroleumstilsynet NOPSEMA til retten. The Wilderness Society meinte at Equinor hadde late vere å konsultere lokale styresmakter og urfolk i prosessen.

Planen ville gitt Equinor moglegheit til å leitebore heile døgnet i 60 dagar mellom november og april i anten 2020–21 eller 2021–22.

21-åringane Lauren Howe og Lachlan Lugg frykta for artsmangfaldet i Australbukta dersom Equinor starta med oljeboring i området. Difor stilte australiarane på klimastreik framfor Stortinget fredag 22. mars 2019. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

BP droppa boreplanane i same område i 2016, og det same gjorde Chevron året etter, skriv ABC News. Equinor gjekk inn i lisensen i Australbukta som partnar i 2013, og tok over som operatør med 100 prosent eigardel i 2017. No er planane kasta, men Equinor seier selskapet framleis ser moglegheiter i Australia.

– Vi har eit leiteløyve utanfor kysten av Vest-Australia, og beheld andre eksisterande delar og aktivitetar i Australia, seier Stangeland.

Les også: Surfarar demonstrerte mot Equinor-planar

Paddle out-aksjonane mot Equinor sine planar om å utvinne olje i Australbukta har spreidd seg frå Australia til Noreg. Foto: Hallvard Kolltveit
Oppdatert: tysdag 25. februar 2020 08.45

LES OGSÅ

ANNONSE