Regjeringa set av ein ekstra milliard til bygging av studentbustader

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Auken skal gå til å støtte opp om den ekstraordinære satsinga på studentbustader. Dermed vil ei rekke viktige studentbustadprosjekt få tilsegn om lån allereie i år, skriv kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

I tillegg til den auka låneramma løyver Kunnskapsdepartementet 370 millionar kroner ekstra til bygging av nye studentbustader.

– Det betyr at fleire studentar får tilgang til eit rimeleg og føreseieleg bustadtilbod raskare, skriv forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldinga.

Blant dei byggeprosjekta som no får lån, er eitt på Ås, eitt i Stanger, eitt i Volda og tre prosjekt i Oslo.

1. juli tok Marte Øien fatt på vervet som leiar for Norsk Studentorganisasjon. Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold