Slik vil austerrikske styresmakter hindra at staden lokkar til seg nazi-sympatisørar.
Andrea Rygg Nøttveit

Det austerrikske innanriksdepartementet har annonsert at huset der Adolf Hitler vart fødd skal gjerast om til ein politistasjon. Det melder britiske The Guardian.

– Husets framtidige bruk av politiet skal senda eit tydeleg signal om at dette bygget aldri skal bli ein stad der ein minnast nazismen, seier innanriksminister Wolfgang Peschorn i ei pressemelding.

Nazi-sympatisørar og anti-fascistar

I 2016 tok styresmaktene over det gule murbygget i byen Braunau nord i landet på grensa mot Tyskland, der Adolf Hitler vart fødd 20. april 1889.

Sjølv om familien til Hitler berre budde i leilegheita i andre etasje ein kort periode valfartar stadig nazi-sympatisørar frå heile verda dit.

På minnesteinen framfor Adolf Hitlers fødestad står det: «FOR FRED, FRIDOM OG DEMOKRATI. ALDRI MEIR FASCISME. MILLIONAR AV DØDE MINNER [OSS PÅ DET]» Foto: Jo Oh, Wikimedia
Men staden har òg fått anti-fascistisk betydning. Kvart år, på Hitler sin fødselsdag, samlar anti-fascistar seg til demonstrasjon framfor bygget.

Framfor huset står det òg ein minnestein med inskripsjonen:

«FÜR FRIEDEN, FREIHEIT
UND DEMOKRATIE
NIE WIEDER FASCHISMUS
MILLIONEN TOTE MAHNEN».

EU-omspennande arkitektkonkurranse

Frå 1970-talet leigde styresmaktene huset av eigaren Geraldine Pomme, som arva det. Det 800 kvadratmeter store bygget vart brukt som eit senter for personar med nedsett funksjonsevne.

I 2011 gjekk avtalen i vasken då eigaren ikkje ville renovera huset eller selja. Det starta arbeidet med å innføra ei lov som let styresmaktene overta huset frå ho.

Tidlegare i år avgjorde høgsterett i landet at ho skulle få 900,000 dollar i kompensasjon. Det var mindre enn ho ba om, men meir enn ho vart tilbydd i første omgang.

Først var planane å riva huset, noko fleire politikarar og historikar motsette seg.

Denne månaden opnar dei ein EU-omspennande arkitektkonkurranse for korleis huset skal byggjast om til ein politistasjon. Vinnaren skal etter planen kårast i første halvdel av 2020.

Foto frå den norske Black history month. Foto: Alier Ajak
Oppdatert: onsdag 20. november 2019 14.29

LES OGSÅ

ANNONSE