Adolf Hitlers fødestad vert politistasjon

Andrea Rygg Nøttveit
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det austerrikske innanriksdepartementet har annonsert at huset der Adolf Hitler vart fødd skal gjerast om til ein politistasjon. Det melder britiske The Guardian.

– Husets framtidige bruk av politiet skal senda eit tydeleg signal om at dette bygget aldri skal bli ein stad der ein minnast nazismen, seier innanriksminister Wolfgang Peschorn i ei pressemelding.

Nazi-sympatisørar og anti-fascistar

I 2016 tok styresmaktene over det gule murbygget i byen Braunau nord i landet på grensa mot Tyskland, der Adolf Hitler vart fødd 20. april 1889.

Sjølv om familien til Hitler berre budde i leilegheita i andre etasje ein kort periode valfartar stadig nazi-sympatisørar frå heile verda dit.

På minnesteinen framfor Adolf Hitlers fødestad står det: «FOR FRED, FRIDOM OG DEMOKRATI. ALDRI MEIR FASCISME. MILLIONAR AV DØDE MINNER [OSS PÅ DET]» Foto: Jo Oh, Wikimedia

Men staden har òg fått anti-fascistisk betydning. Kvart år, på Hitler sin fødselsdag, samlar anti-fascistar seg til demonstrasjon framfor bygget.

Framfor huset står det òg ein minnestein med inskripsjonen:

«FÜR FRIEDEN, FREIHEIT
UND DEMOKRATIE
NIE WIEDER FASCHISMUS
MILLIONEN TOTE MAHNEN».

EU-omspennande arkitektkonkurranse

Frå 1970-talet leigde styresmaktene huset av eigaren Geraldine Pomme, som arva det. Det 800 kvadratmeter store bygget vart brukt som eit senter for personar med nedsett funksjonsevne.

I 2011 gjekk avtalen i vasken då eigaren ikkje ville renovera huset eller selja. Det starta arbeidet med å innføra ei lov som let styresmaktene overta huset frå ho.

Tidlegare i år avgjorde høgsterett i landet at ho skulle få 900,000 dollar i kompensasjon. Det var mindre enn ho ba om, men meir enn ho vart tilbydd i første omgang.

Først var planane å riva huset, noko fleire politikarar og historikar motsette seg.

Denne månaden opnar dei ein EU-omspennande arkitektkonkurranse for korleis huset skal byggjast om til ein politistasjon. Vinnaren skal etter planen kårast i første halvdel av 2020.

Foto frå den norske Black history month. Foto: Alier Ajak