Norske elevar i arbeid for ungdom i gruvene i Kongo

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Mellom 60.000 og 80.000 elevar over heile landet skal arbeide for å hjelpe barn og unge i DR Kongo til eit betre liv, til skulegang og til ei betre framtid når Operasjon Dagsverk går av stabelen torsdag.

– Dei fleste trur at menneskehandel høyrer til historiebøkene, men det har aldri vore fleire slavar enn det er i dag, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) til NTB.

Utviklingsministeren er veldig glad for at årets Operasjon Dagsverk er tildelt Caritas Noreg og prosjekta til organisasjonen for ungdommar utsett for tvangsarbeid i koboltgruvene og militsane i Kongo.

Stort engasjement

– Det som er spesielt med årets operasjon, er at det er eit stort engasjement for prosjektet. Det ser vi mellom anna på at det har vore eit stort oppsving i talet på påmelde, seier Jens Øygarden Ingebrigtsen, som leier Operasjon Dagsverk.

OD-leiaren fortel at dei håper at årets aksjon kan bringe inn mellom 20 og 22 millionar kroner.

– Det er gjennom skulegang vi finn vegen ut frå eit liv i krig og tvangsarbeid i koboltgruver. Denne kobolten vil berre bli meir og meir attraktiv sidan det vestlege behovet for smartteknologi aukar. Derfor er dette prosjektet så viktig, sa kommunikasjonssjef Ellen Høvik i Caritas Noreg då samarbeidet med OD vart annonsert.

Utfordra av fredsprisvinnaren

Utviklingsministeren minner om at meir enn 40.000 barn og unge er utsette for menneskehandel og slavearbeid i umenneskelege forhold i gruvene, meir enn 60 meter under bakken.

– Då Denis Mukwege var i Noreg og tok imot fredsprisen i fjor, utfordra han oss på ansvaret vårt som forbrukarar og kjøparar av varene frå gruvene i Kongo. Vi kan ikkje slutte å kjøpe det, men det er mykje vi som forbrukarar kan gjere for å betre vilkåra til dei som arbeider i gruvene, seier Ulstein.

– Dei fleste trur at menneskehandel høyrer til historiebøkene, men det har aldri vore fleire slavar enn det er i dag, seier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / NPK

Han påpeikar at Utanriksdepartementet jobbar i samarbeid med Næringsdepartementet, Justisdepartementet og Interpol for å få eit betre internasjonalt lovverk på plass og påpeikar at forbrukarane har stor makt når det gjeld kva for varer vi kjøper.

– Operasjon Dagsverk er ei god moglegheit for bedrifter til å ta imot engasjerte ungdommar. Kanskje samtalane rundt lunsjbordet kan handle om det som føregår i Kongo. Vi har alle eit ansvar, og ungdommane er gode forbilde som tar tak i dette, seier Ulstein.

Frå venstre: Mukamba Jackson Watongoka (16) og Daniel Akilimali Wilondja (17) vitja Noreg i sommar. Foto: OD

Operasjon Dagsverk

  • Årleg solidaritetsaksjon til norske elevar, der skuleungdommar jobbar ein dag og gir inntekta til eit utvalt formål
  • Gjennomført for første gong i 1964, den gong i regi av Noregs Gymnasiastsamband. I dag er det Elevorganisasjonen som står bak.
  • Årets Operasjon Dagsverk er tildelt Caritas Noreg og prosjekta organisasjonen har for ungdommar utsette for tvangsarbeid i koboltgruvene og militsane i Kongo.
  • Den offisielle OD-dagen er i år 31. oktober.

(Kjelde: OD, Caritas)