Personrøyster hindra kvinner frå plass i kommunestyret

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Ein gjennomgang frå NRK viser at fleire kvinner enn menn har vorte stemt ut av kommunestyra i kommunane i Hordaland. Tendensen er svært tydeleg i Alver, Bjørnafjorden, Ullensvang, Voss og Øygarden.

Personrøystene kan avgjere kva politikarar som kjem inn, og kan skyve ein kandidat ut av styret.

– Ikkje medviten diskriminering

Signe Bock Segaard forskar på representasjon i politikken og er ikkje overraska over funna, men seier det ikkje er medviten diskriminering.

– Når veljarane gir ei personrøyst eller ein slengar, blir kvinnene taparar. Vi trur ikkje det ligg medviten diskriminering bak dette, men i lokalpolitikken er det mange omsyn å ta, som geografi, erfaring eller kven veljaren kjenner, seier ho.